Vanliga frågor

Hur gammal måste man vara för att börja träna KMS Krav Maga?

Åldern spelar en obetydlig roll, men på grund av de tekniker och principer vi lär ut begär vi att du är lägst 18 år. Dispens kan ges från 16 år om målsman är med och tränar.

Är jag för gammal att träna KMS Krav Maga?

Absolut inte. Vill du, så kan du. Du bör dock inte känna dig äldre än 60 år.

Kan tjejer träna KMS Krav Maga?

Självklart! Samhället ställer större krav på kunskaper i självförsvar. Vi lär inte ut några orealistiska eller spektakulära tekniker. Det vi lär ut kan du lita på.

Kan man tävla i KMS Krav Maga?

Nej. Då KMS Krav Maga endast syftar att lära ut effektivt självförsvar kan man ej tävla.

Kan man skada sig på träningen?

Skaderisken under träningen är låg. Blåmärken är dock vanliga. De som tränar hårt och intensivt löper självklart en viss risk att skada sig, men skadefrekvensen är inte större än i andra kontaktsporter. I vissa sporter, t.ex. handboll, ishockey, fotboll eller ridning, är den mycket större. För att säkerställa låg skaderisk använder vi oss vanligtvis av olika typer av skydd.

I händelse av att olyckan är framme är alla medlemmar försäkrade under träningen.

Vilka skydd behövs?

Obligatoriska skydd för tränande är tandskydd och suspensoar eller grenskydd av valfri modell.

Övriga skydd som kan vara bra att ha, men kan införskaffas senare när behov uppstår, är grepphandskar och skenbensskydd.

Kan jag träna med glasögon?

Absolut! Det är viktigt att träna med de förutsättningar du skulle ha om du blir attackerad på ”stan”. Därför är det lämpligt att du, om du brukar använda glasögon, fortsätter använda dem även på träningarna. Det är däremot av yttersta vikt att träna även utan glasögon, då risken är stor att glasögonen antingen tappas eller går sönder i en självförsvarssituation. Det kan också vara en bra idé att bära oömma glasögon på träningen, t.ex. lumparbrillorna, då risken finns att glasögonen tar skada under träningarna.

Vad säger Nödvärnslagen?

En hel del, se Brottsbalken 24. Nödvärnslagen stipulerar hur mycket våld som kan brukas för att bl.a. förhindra övergrepp på oss och andra människor. Precis som med övriga Svea Rikes Lag skall nödvärnslagen tolkas med andemening.

P.g.a. de principer och tekniker vi lär ut är det ytterst viktigt att ha förståelse för att det våld som kan brukas för att försvara sig är direkt relaterat till angreppets karaktär.

Jag är ingen superatlet, kommer jag orka de längre passen med Krav Maga Ludvika?

Träningen är uppbyggd så att det blir lugnare i början.  När gruppen senare kan hantera detta ökar tempo och kraft samtidigt som stressnivåerna höjs.