Du försäkrar följande

  • Att du är 18 år eller över. Dispens kan ges om målsman är aktiv elev på samma träning, då gäller åldersgränsen 16 år
  • Att du inte är dömd för brott enligt brottsbalken (utdrag ur Belastningsregistret kan komma att efterfrågas av klubben)
  • Att du inte bedriver samhällsomstörtande verksamhet eller är medlem i organisation som ägnar sig åt samhällsomstörtande verksamhet eller kriminalitet
  • Att du inte brukar några droger, doping eller dylika substanser
  • Att du är fri från blodsmitta (HIV, gulsotsvirus B-C, HTLV-I-II) oavsett pågående medicinsk behandling
  • Att ta det ansvar som medföljer med dina nya kunskaper
  • Att alltid följa instruktörernas instruktioner
  • Att alltid se till att din medlems- och träningsavgift betalas i tid, endast vid skada eller långvarig sjukdom ”fryses” avgiften (läkarintyg krävs)
  • Att du har läst och förstår innebörden av dokumentet Krav Maga Ludvika säkerhets- och förhållningsregler
  • Du har signerat Träningskontrakt för medlemmar i Krav Maga Ludvika